TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjä:

Mervi Saarela

Katri Törmälehto

Jussintie 15

85410 Sievi

memo-design@outlook.com.


Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.


Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.


Henkilötietojasi vastaanottavat

- yrityksemme, siis Mervi Saarela ja Katri Törmälehto

- sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

- tilitoimistoni (vain laskutustiedot)


Säilytämme henkilötietojasi:

- sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.


Sinulla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen

- oikeus vastustaa käsittelyä

- oikeus peruuttaa suostumus

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.


Tietosuojaseloste päivitetty 26.6.2020